۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
Saturday, July 13, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
وظایف معاونت دانشجویی و فرهنگی
وظایف معاونت در حوزه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
اهم وظایف این معاونت عبارت است از:
1. تهیه و تنظیم برنامه های سالیانه و تقویم اجرایی فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛
2. نظارت بر حُسن اجرای برنامه های دانشجویی و فرهنگی دانشگاه؛
3. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف دانشجویی و فرهنگی و نظارت بر حُسن اجرای آن؛
4. بررسی و مطالعه در زمینه مسائل و مشکلات دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و اقدام در جهت حل آن ها؛
5. نظارت بر اجـرای قوانین و آیین نامه های دانشجویی و فـرهنگی و تهیه و تنظیم دستورالعمل های حـوزه دانشجویی فرهنگی؛
6. برنامه ریزی و نظارت بر امور فوق برنامه و فرهنگی دانشگاه؛
7. برنامه ریزی برای ارائه خدمات مربوط به رفاه وام دانشجویی، مددکاری و مشاوره دانشجویی؛
8. تشکیل جلسات کمیته انضباطی و نظارت برحسن اجرای مقررات انضباطی؛
9. برنامه ریزی و پی گیری سهمیه های دانشجویان و نظارت بر مصرف آن ها؛
10. برنامه ریزی و تهیه طرح های تقویت بُنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر و نظارت بر اجرای آن؛
11. تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات مورد نیاز در حوزه دانشجویی فرهنگی و ارائه آن به مراجع مربوط؛
12. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیت های حوزه دانشجویی و فرهنگی و ارائه آن به دفتر برنامه و بودجه؛
13. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سالانه حوزه دانشجویی و فرهنگی با همکاری و هماهنگی دفتر برنامه و بودجه و حضور در جلسات توجیه برنامه و بودجه پیشنهادی معاونت؛
 
از دیگر وظایف معاونت، عضویت در هیأت ها و کمیسیون ها و شوراهای مربوط می باشد که به اختصار در ذیل ذکر می شود:
1. عضویت در هیأت رئیسه دانشگاه؛
2. عضویت در شوراهای دانشگاه؛
3. عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه؛
4. ریاست کمیته بدوی دانشگاه؛
5. دبیر کمیسیون موارد خاص دانشگاه؛
6. دبیرشورا تجدید نظر انضباطی؛
7. ریاست شورای نظارت بر نشریات دانشجویی؛
8. عضویت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر. 
9. عضویت در شورای ورزش دانشگاه
10. نایب رئیس شورای سیاستگذاری مشاوره سلامت روان 
11. ریاست شورای سیاستگذاری بهداشت و سلامت
12.ریاست شورای تخصصی دانشجویی
13. عضویت در کمیته عفاف و حجاب
14. عضویت در کمیته ارتقاء ماده 1(فرهنگی)
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
21655
Powered by DorsaPortal