۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
Saturday, July 13, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
شورای انضباطی
پاسداری از جایگاه رفیع محیط‎های علمی، آموزشی و پژوهشی و کمک به سالم نگهداشتن آنها از جمله اهداف والایی هستند که پرداختن به آن از وظایف تک تک دانشگاهیان است. نگهبانی از نظم و انضباط از یک سو ضرورتی اجتناب ناپذیر است، از سوی دیگر ظرایفی دارد که کم توجهی به آنها چه بسا این فرایند پر ارزش را از اهداف اصلی آن، منحرف می‌سازد. از آنجا که هدف اصلی دانشگاه انسان سازی است عملکرد کمیته‌های انضباطی را باید با توجه به اثرات مستقیم و جنبی آن در راستای این هدف تنظیم و هدایت کرد. و از طرف دیگر سالم سازی فردی را مد نظر قرار داد. از یک جهت باید انتظار تاثیر گذاری سریع و برقراری فوری نظم را داشت و از جهت دیگر آثار دراز مدت و نفوذ ریشه‌دار در دل و جان مخاطبان و حفظ حرمت حریم‌ها را از یاد نبرد.
با توجه به قداست علم و اخلاق و محیط‌های آموزشی و پژوهشی در شرع مبین و حکومت اسلامی‎ و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومی ‎دانشجویان، دانشجو مکلف و موظف است در طول زمان تحصیل در هر محیط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه از ارتکاب هر عمل که خلاف شئون حیثیات دانشجو اعم از دانشجوی داخل یا وابسته یا خارجی باشد، خودداری کند، در غیر اینصورت از طریق شورای انضباطی دانشگاه بر اساس مفاد آیین نامه‌‌ انضباطی دانشجویان با وی برخورد می‌شود‌‌. شورای انضباطی یکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت دانشجویی دانشگاه است. مصوبات متعدد و مکرر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ویژه آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب مورخ 20/4/74، صلاحیت انحصاری کمیته‌های انضباطی را برای رسیدگی به تخلفات دانشجویان مورد تاکید قرارداده و این کمیته را تنها نهاد صالح برای تعقیب قضایی و کیفری جرائم احتمالی دانشجویان از طریق مراجع ذیصلاح (تبصره 4 بند 5/ب ماده 7) معرفی می‌نماید. هر گاه دانشجویی در مکان‌هایی که به عنوان دانشجو فعالیت دارد (از قبیل سفرهای علمی، محل‌های کارآموزی، خوابگاه‌ها و ...) مرتکب عملی شود که برحسب قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، شورای انضباطی می‌تواند ضمن رسیدگی به تخلف در حیطه این آیین‌نامه، موارد را برای برخورد در حیطه کاری مراجع ذی صلاحیت به آنها نیز ارجاع دهد. در مجموع این آیین‌نامه تنها مرجع مجاز دانشگاه را برای انعکاس تخلف و‌ معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، شورای انضباطی آن دانشگاه می‌داند. در نتیجه شورای انضباطی تنها مرجع قانونی برای بررسی و رسیدگی به تخلفات دانشجویان است و صدور هر گونه حکمی‎ برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دانشگاه غیر قانونی است.
 
 
حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها و شورای مرکزی انضباطی:
در راستای تعمیم اجرای تبصر 3 ماده 7 آیین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج درماده 6 آیین نامه با قید تنبیهات متناسب براساس ماده 1 از بخش 1 به شرح زیر اعلام می‎‌گردد:
ماده6 آیین نامه‌ - حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه و شورای مرکزی انضباطی:
الف- رسیدگی به جرایم عمومی‎ دانشجویان (از قبیل تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)
الف-1- تهدید،‌ تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی، افتراء
الف-2- ضرب و جرح
الف-3- جعل
الف-3-1- جعل اسناد دولتی خارج از دانشگاه
الف-3-2- جعل امضای اساتید یا مسئولان دانشگاه
الف-3-3- ارائه اسناد جعلی به دانشگاه
الف-3-4- جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن اعم از اسناد مکتوب یا نرم افزار
الف-4- سرقت
الف-4-1- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه
الف- 4-2- سرقت اموال دانشگاه یا خوابگاه
الف-4-3- سرقت سئوالات یا ورقه‎های امتحانی
الف-5- رشوه یا اختلاس
الف-5-1- دادن رشوه در ادارات و سازمان‌های خارج از دانشگاه
الف-5-2- دادن رشوه به یکی از کارکنان دانشگاه
الف-5-3- اختلاس در اموال دانشگاه یا خارج دانشگاه
الف-6- قتل
الف-6-1- ارتکاب قتل
الف-6-2- شرکت در قتل
ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
ب-1- تقلب در امتحان
ب-2- فرستادن شخص دیگری به جای خود به امتحان یا شرکت به جای دیگر در امتحان:
ب-2-1- فرستادن دیگری بجای خود به امتحان
ب-2-2- شرکت به جای دیگر در امتحان
ب-3- ارتکاب هر عملی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجری برنامه‎های دانشگاه یا خوابگاه شود
ب-3-1- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا نظم خوابگاه
ب-3-2- اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد وقفه در برنامه‌ها یا نظم دانشگاه
ب-3-3- عدم رعایت مقررات دانشگاه
ب-3-4- عدم رعایت مقررات خوابگاه
ب-4- ‌ایراد‌ خسارت‌ به‌ اموال‌ دانشگاه‌ یا‌ خوابگاه‌ یا‌ سایر‌امور‌ اموال بیت‎المال
ب-4-1- ایراد خسارت به اموال غیر شخصی
ب-4-2- ایراد خسارت به اموال شخصی
ج - رسیدگی به تخلفات سیاسی
ج-1- دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک‌های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
ج-2- عضویت درگروههای محارب یا مفسد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها
ج-2-1- عضویت یا هواداری از گروههای غیر قانونی منحله (گروه‌هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد).
ج-2-2- انجام اعمالی که به نفع گروه های غیر قانونی منحله باشد.
ج-3- فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی و غیر قانونی
ج-4 – توهین به شعائر اسلامی‎ یا ملی و ارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی‎(مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعر نویسی، پخش اعلامیه و...)
ج-5 – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه
د - رسیدگی به تخلفات اخلاقی
د-1- استعمال مواد مخدر یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه مواد.
د-1-1- استفاده از مواد مخدر
د-1-2- اعتیاد به مواد مخدر
د-1-3- نگهداری، خرید و فروش یا توزیع موادمخدر
د-1-4- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر
د-1-5- استفاده ا زمشروبات الکلی
د-1-6- خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی
د-1-7- تشکیل جسله جهت استفاده از مشروبات الکلی
د-1-8- استفاده از ابزار قمار
د-1-9- ترویج و توزیع ابزار قمار
د-2- استفاده از نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوحه‌های رایانه‌ای مستهجن یا مداخله در خرید وفروش یا تکثیر و توزیع این گونه وسایل.
د-2-1- استفاده از فرآورده‌های صوتی و تصویری غیرمجاز، عکس، فیلم یا لوحه‌های رایانه‎ای حاوی تصاویر مستهجن
د-2-2- مداخله در خرید و فروش تکثیر یا توزیع فرآورده‌های فوق
د-3- عدم رعایت پوشش اسلامی‎ و استفاده از پوشش یا آرایش مبتذل
د-4- استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو‌لعب
د-4-1- استفاده از کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
د-4-2- توزیع یا تکثیر کتب، مجلات، عکسهای مستهجن و یا آلات لهو لعب
د-5- عدم رعایت شئون دانشجویی
د-5-1- ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می‌شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری، ایجاد درگیری و...)
د-5-2-عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم
د-5-3- ایجاد مزاحمت
د-6- داشتن رابطه نامشروع
د-7- تشکیل یاشرکت در جلسات نامشروع
د-7-1- شرکت در جلسه نامشروع
د-7-2- تشکیل جلسات نامشروع یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع
د-8- انجام عمل منافی عفت

یادآوری: از کلیه دانشگاهیان اعم از رئیس محترم دانشگاه و معاونت‌ها و  همچنین اساتید، دانشجویان، کارمندان ‌درخواست‌ می‌گردد ‌ضمن‌ خودداری‌ از هر‌ گونه ‌برخورد انضباطی‌ با دانشجویان‌ خاطی‌، ‌مراتب ‌را ‌‌کتباً ‌محرمانه ‌به ‌دبیرخانه ‌شورای ‌انضباطی‌ دانشجویان دانشگاه جهت رسیدگی اعلام دارند.
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/25
تعداد بازدید:
11727
Powered by DorsaPortal