۱۴۰۳ شنبه ۲۳ تير
Saturday, July 13, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
تشکل های اسلامی

بی تردید وجود تشکل های سیاسی و فرهنگی در میان دانشجویان یکی از علل پایداری و تأثیرگذاری حرکت های دانشجویی بوده است. فعالیت تشکل های اسلامی دانشگاهیان، شامل برگزاری مراسم مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تریبون آزاد، اردوهای فرهنگی، انتشار نشریات، موضع گیری های سیاسی و بسیاری فعالیت های دیگر است. 
 
شرح وظایف کارشناس تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
• تعامل و هماهنگی با دبیران تشکلهای سیاسی دانشگاه
• درخواست ارائه گزارش از برنامه­ های برگزار شده تشکلهای سیاسی
• آرشیو گزارش از مراسمات تشکلهای سیاسی به تفکیک موضوع و ارائه آنها به مراجع ذیربط در صورت لزوم ودرخواست
• بررسی فاکتورهای ارسال شده از تشکلهای سیاسی و مطابقت آنها با اصل و جزء برنامه های مربوط به  فاکتورهای ارسال
• درخواست و بررسی برنامه­ و بودجه سالانه تشکلهای سیاسی و هماهنگی جهت تعیین بودجه بر اساس برنامه پیشنهادی
• دریافت و تحویل اقلام مصرفی درخواستی تشکلهای سیاسی جهت برگزار برنامه­ ها
• پیگیری جهت دریافت تنخواه برای تشکلهای سیاسی
• هماهنگی جهت تحویل تمامی امکانات مورد نیاز تشکلهای سیاسی (از تحویل اتاق تا تحویل تلفن میز اداری  رایانه و ...)
• هماهنگی جهت برگزاری اردوهای سالیانه راهیان نور (ملزومات، کارپرداز، تبلیغات گزارش، بررسی صورتجلسات استانی، بررسی فاکتورها و ...)
• هماهنگی جهت برگزاری طرحهای هجرت سازندگی، ولایت، ضیافت
• هماهنگی جهت برگزاری انتخابات سالیانه تشکلهای سیاسی (از دریافت جدول زمان­بندی برگزاری انتخابات تا دریافت تایید نهایی نتایج انتخابات) و ارائه گزارش به هیأت نظارت
شرح وظایف کارشناس هیأت نظارت
• هماهنگی برگزاری جلسات هیأت نظارت
• تنظیم و ارسال نامه­ی زمان و دستور جلسه هیأت نظارت به اعضاء، چند روز قبل از برگزاری جلسه
• تنظیم دستور جلسه هیأت نظارت به همراه مستندات مربوطه و تحویل کارتابل هیأت نظارت به مدیر اجتماعی در روزهای یکشنبه
• تنظیم و چاپ صورت جلسات هیأت نظارت و تعبیه آن در کارتابل هیات نظارت جهت اخذ امضاء
• پیگیری مصوبات جلسه هیأت نظارت تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه به این هیأت
• آرشیو منظم صورتجلسات به صورت دستی و کامپیوتری
• ارائه گزارش سالیانه از جلسات هیأت نظارت به وزارتخانه
• تعامل و هماهنگی با کارشناس تشکلهای سیاسی در وزارتخانه و ادارات استان
• تهیه آرشیو منظم از مکاتبات و درخواست­ها و ... مربوط به تشکلهای سیاسی به تفکیک هر تشکل
• هماهنگی جهت برگزاری انتخابات سالیانه تشکلهای سیاسی (از دریافت جدول زمان­بندی برگزاری انتخابات تا دریافت تایید نهایی نتایج انتخابات) و ارائه گزارش به هیأت نظارت و وزارتخانه
•  پیگیری و بررسی تاسیس تشکل اسلامی دانشگاهی جدید در دانشگاه (از دریافت اسامی درخواست دهندگان هیات موسس تا دریافت اساسنامه و اعضای تشکل مزبور و برگزاری انتخابات(
• ایجاد سامانه درخواست عضویت در تشکلها و به روز رسانی آن و پیگیری جهت تعیین حد نصاب اعضای تشکلها و رسیدن تعداد اعضا به این حد نصاب
هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه
به منظور حمایت از حقوق سیاسى و اجتماعى دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در این آیین‌نامه، هیأت نظارت در هر دانشگاه با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل مى‏شود:
ترکیب هیأت نظارت دانشگاه:
الف. رییس دانشگاه (رییس هیأت(
ب. مسؤول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه
ج. نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
وظایف هیأت نظارت دانشگاه:
الف. بررسى اساس نامه و صلاحیت اعضاى مؤسس تشکل‏هاى اسلامى
ب. اعلام موافقت اصولى و صدور پروانه فعالیت براى تشکل‏هاى اسلامى
ج. صدور مجوز انجام فعالیت تشکل‌ها (موضوع بند 2-2این آیین‌نامه(
د. نظارت بر حسن اجراى انتخابات تشکل‏هاى اسلامى
ه. رسیدگى به تخلفات تشکل‌ها بر اساس آیین‌نامه مربوط
و. رسیدگى به شکایات دریافت شده، از سوى اشخاص حقیقى و حقوقى در ارتباط با فعالیت‌های تشکل‏هاى اسلامى
ز. توقف و یا لغو پروانه فعالیت تشکل‏هاى اسلامى.
تاریخ به روز رسانی:
1401/06/27
تعداد بازدید:
32451
Powered by DorsaPortal