۱۴۰۳ دوشنبه ۴ تير
Monday, June 24, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
آیین نامه ها و کاربرگ های آموزشی دانشجویان
 
 
ردیف آیین­ نامه های آموزشی دانشجویان فایل 
 1آیین­ نامه آموزشی دوره ­های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 91 تا 93   دانلود
 2آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ورودی 94 تا 1401دانلود
 3 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودی 1402 دانلود
 4 
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی قبل از 1402 دانلود
 
 ردیف آیین­ نامه های ویژه دانشجویان ممتاز و استعداد درخشانفایل 
 1آیین نامه توانمندسازی دانشجویان ممتاز  دانلود
آیین نامه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) مقطع کارشناسی ارشد (1401)  دانلود
 
 ردیفسایر آیین نامه های مورد نیاز دانشجویانفایل 
 1آیین نامه مهمان و انتقال دانشجویان  دانلود
 2دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان  دانلود
 3مصوبه هیات امنا در مورد پرداخت های مالی دانشجویان  دانلود 
  4 اطلاعیه نظام وظیفه در خصوص سنوات ارفاقیدانلود
 5اطلاعیه مهم وظیفه عمومی برای دانشجویان پسر متقاضی خروج از کشور دانلود 
 
 
یفکاربرگ های ویژه ثبت نام دانشجویان نوورودفایل
1فرم کسری مدارک دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته داوطلبان نظام آموزشی 3- 3 -6دانلود
2فرم تعهدنامه کسری مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ارشددانلود
3فرم تعهدنامه کسری مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوستهدانلود
4تعهدنامه کسری مدارک دانشجویان مقطع کاردانی ناپیوسته / کارشناسی پیوسته داوطلبان نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهیدانلود
 
 
یفنام کاربرگفایل
1 فرم معادل سازیدانلود
2فرم درخواست تاییدیه تحصیلی جهت دانشجویان کارشناسی ناپیوسته
دانلود
3فرم درخواست تاییدیه تحصیلی جهت دانشجویان کارشناسی ارشد
دانلود
4فرم تغییر مشخصات شناسنامه ای
دانلود
5 فرم تسویه حسابدانلود
6فرم درخواست اخذ دروس خارج از گروه
دانلود
7فرم اشکالات آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی
دانلود
8فرم انتخاب واحد
دانلود
9فرم درخواست انتقال موقت
دانلود
10فرم انصراف از تحصیل
دانلود
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1403/02/10
تعداد بازدید:
29581
Powered by DorsaPortal